NÁVRHY ZAHRAD

Při tvorbě návrhů zahrady vycházíme z konzultací se zákazníkem, které samotnému návrhu předcházejí. Důležitým aspektem je to, co klient od zahrady očekává, a jak bude zahradu využívat.

Každý návrh je individuálním osobitým projektem, který vnáší do prostoru logické uspořádání, funkčnost, náplň, nápad a estetičnost.

Složka kompletního projektu obsahuje:

  1. Fotodokumentaci
  2. Studii
  3. Vizualizace/ 3D zobrazení
  4. Osazovací plán
  5. Sortiment výsadbového materiálu
  6. Technické detaily
  7. Textovou část
  8. Položkový rozpočet