TERÉNNÍ ÚPRAVY

Terénní úpravy a modelace terénu

Realizaci zahrad nejprve začínáme provedením terénních úprav a modelací podle projektu tak, aby následná výsadba proběhla do připravené ornice.