STŘEŠNÍ ZAHRADY

 Realizace střešních zahrad

Střešní zahrady jsou v dnešní době téměř neoddělitelnou částí našeho okolí. Jsou velkým přínosem nejen pro nás, ale také pro prostředí, ve kterém žijeme.

Výhody střešní zeleně:

Vegetace na střeše zlepšuje kvalitu ovzduší

  1. Poskytuje životní prostor pro mikroorganizmy, hmyz a ptáky
  2. Zachytává dešťové srážky, čímž snižuje zatížení kanalizace
  3. Filtruje srážkovou vodu
  4. Zvlhčuje a ochlazuje vzduch ve svém okolí
  5. Snižuje teplotní výkyvy mezi dnem a nocí, zimou a létem
  6. Zlepšuje estetické hledisko
  7. Izoluje střechu a chrání materiály před účinkami UV záření

Z hlediska údržby a použití rostlin se nejčastěji rozdělují na:

Extenzivní - Jsou založené nejčastěji z rozchodníků, lučních směsí, monokultur a pod. Jsou ekonomicky výhodnější a jednodušší na údržbu.

Intenzívní - Jsou založené z více druhů rostlin vhodných pro ozeleňování střech. Tyto střechy jsou finančně náročnější.

V návrzích a realizacích využíváme systém Optigreen.

Rádi Vám poradíme.